Αποθήκευση - Φύλαξη

Αποθήκευση - Φύλαξη


Η εταιρεία 4move, διαθέτει ιδιόκτητους χώρους για αποθήκευση και φύλαξη των προϊόντων σας για μεταφόρτωση ή μέχρι να τακτοποιηθείτε στη νέα σας διεύθυνση.

ΑNΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ


Οι υπηρεσίες μεταφοράς και μετακόμισης που παρέχουμε είναι οι παρακάτω:

 • Aποσύνδεση φωτιστικών - ηλεκτρικών συσκευών
 • Κατέβασμα - ανέβασμα των οικοσκευών με ανυψωτικό μηχάνημα
 • Μεταφορά οικοσκευών
 • Αποθήκευση οικοσκευών
 • Ξεμοντάρισμα & μοντάρισμα επίπλων
 • Συσκευασία (τύλιγμα επίπλων, ρούχων, εύθραυστων αντικειμένων)
 • Μεταφορές εμπορευμάτων
 • Μεταφορές εταιρικών εξοπλισμών
 • Μεταφορά έδρας
 • Αποθήκευση εμπορευμάτων
 • Υπηρεσίες ανυψώσεων

Μετακομίσεις από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα