Μετακομίσεις Εταιρειών

Μετακόμιση Εταιρειών


Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την μεταφορά των γραφείων και του επαγγελματικού εξοπλισμού της εταιρείας σας στις νέες εγκαταστάσεις.

Η μετακόμιση εταιρειών περιλαμβάνει τη συσκευασία των αρχείων την αποσυναρμολόγηση των γραφείων και λοιπόν επίπλων, την αποσυναρμολόγηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές φωτοτυπικά εκτυπωτές και λοιπού εξοπλισμού καθώς και την συναρμολόγησή τους στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Όλος ο εξοπλισμός της εταιρείας σας συσκευάζεται και μεταφέρεται στις νέες εγκαταστάσεις με ασφάλεια όπου στη συνέχεια το έμπειρο προσωπικό μας θα τα τοποθετήσει στις νέες θέσεις τους.

Η 4move διαθέτει ιδιόκτητα φορτηγά και ανυψωτικά μηχανήματα και υπόσχεται να κάνει την μετακόμισή της εταιρείας σας μια ανώδυνη διαδικασία.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε στο χώρο σας για να εκτιμήσουμε δωρεάν το κόστος της μεταφοράς.

ΑNΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ


  • Συσκευασία αρχείων
  • Αποσυναρμολόγηση γραφείων
  • Αποσυναρμολόγηση λοιπών επίπλων
  • Αποσυναρμολόγηση μηχανογραφικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, fax κ.τ.λ.)
  • Συναρμολόγηση γραφείων και λοιπών επίπλων
  • Επανατοποθέτηση των αρχείων στους χώρους αρχειοθέτησης τους
  • Σύνδεση φωτιστικών και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
  • Σύνδεση μηχανογραφικού εξοπλισμού

Δωρεάν εκτίμηση κόστος στο χώρο σας

?>