Ανυψωτική Μετακόμιση

Μετακόμιση με ανυψωτικό


Η εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητο ανυψωτικό μηχάνημα (ανεβατόρι) με δυνατότητα ανύψωσης 8 ορόφων (28 μέτρα) εξασφαλίζοντας γρήγορη και ασφαλή μετακόμιση ή μεταφορά. Αναλαμβάνουμε ανυψώσεις παντός τύπου όπως φωτοβολταϊκών, δομικών υλικών, επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, γυψοσανίδων κ.α.

Η ανυψωτική μετακόμιση εξασφαλίζει μηδενικές φθορές, ευκολία μεταφοράς, γρηγορότερη διεκπεραίωση των εργασιών και ασφάλεια.

ΑNΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Κατά την μετακόμιση μιας εταιρείας εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες.


  • Aποσύνδεση φωτιστικών - ηλεκτρικών συσκευών
  • Κατέβασμα - ανέβασμα των οικοσκευών με ανυψωτικό μηχάνημα
  • Μεταφορά οικοσκευών
  • Επανατοποθέτηση επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών
  • Αποθήκευση οικοσκευών
  • Ξεμοντάρισμα & μοντάρισμα επίπλων
  • Συσκευασία (τύλιγμα επίπλων, ρούχων, εύθραυστων αντικειμένων)
  • Απομάκρυνση όλων των υλικών συσκευασίας

Συνδυαστική Μετακόμιση